لیلاخ

از مجموعه‌ی جدید #لیــــــــــــــــــــلاخ


شعرهای سلیس:


نمی‌دانم

از کدام سرزمین می‌آیی

یا نواَختر کدام آسمانی

که عشق در قواره‌ی تنت

لابه‌لای شعرهای من می‌وزد؟!


نمی‌دانم

عطای کدام تاکستانی

که سر در خُمِ دلم فرو برده‌ای

و من

دلباخته و عصیان،

با تابستانی از آغوش،تنانه می‌خواهمت؟!


ای نجوایِ تمام دوستت دارم‌ها:

من از خواب تو برخاسته‌ام

و جز شعر

چیزی از مسیر دست‌هایم شُره نمی‌کند،

بگذار

عشقت

چون آهویی نوپا در من بدود

و پایش در گودالی از ماه بلغزد!


بگذار

عشقت

چون جاده‌ای بی‌انتها

از مسیر نگاه لاک‌پشتی بگذرد

و رنج عظیم فصل‌ها را

در لاکی مرطوب با خود بکِشد!


راستی می‌دانی

در من،

مردی شعر به شعر به دوست داشتنت مشغول است؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"اینجا بهشت من و بانوی من است،

لطفاً با وضو وارد شوید"

می‌زار


/ 1 نظر / 75 بازدید