لیلاخ

از مجموعه‌ی جدید #لیــــــــــــــــــــلاخ


آغاز یعنی...:


آغاز یعنی:

شروع تمام عیارِ دوست داشتنت!


یعنی دیدن آراستگی‌ات

که برشی از بهشت است

و خواب از طاقتِ مژه‌هایم ربوده است!


آغاز یعنی:

لب‌هایم بی‌محابا برسند به لب‌هایت

که ایده‌پردازِ اَنارند و انگور و اَنگبین

زاده از دهان توست!


یعنی:

قاصدک‌ها بی‌وقفه رویایت را برقصند

و از هرکجا بگذرند مهربانیت را برویانند!


آغاز یعنی:

رسیدن به شهرآشوب موهایت

و حلاج بر دارِ آن شدن!


یعنی:

فشرده شدنِ مردّد تنت میان بازوانِ من!


یعنی شراب چشمانت

یعنی اخمِ ابروانت،

یعنی زَقّوم قهرت!


آغاز یعنی:

شروع تمام عیارِ دوست داشتنت....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"اینجا بهشت من و بانوی من است،

لطفاً با وضو وارد شوید"می‌زار


/ 0 نظر / 34 بازدید