لیلاخ

از مجموعه‌ی جدید #لیــــــــــــــــــــلاخ


سرگشته:


می‌خواهم

قید تمام شب‌هایی را بزنم که بی تو می‌گذشت؛

شب‌هایی که چیزی برای دوست داشتن نداشت!


می‌خواهم

قید تمام شب‌هایی را بزنم که بی تو؛

تنم طعم کافور می‌داد

آرزوهایم تهی بود،

باران از صدایم می‌بارید

و زمین تنهاییم را به انحصار می‌بلعید!


می‌خواهم

قید تمام شب‌هایی را بزنم که بی تو می‌گذشت،

سپس پرواز کنم،

به سرزمینی دور؛

به کلبه‌ای چوبی

که همسایه‌هایش گوزنها باشند،

سنجاب‌ها از پنجره‌اش سرک بکشند،

دانه‌های برف یکدیگر را در آغوش بگیرند

هیزم‌های درون اجاق،بوسه از هم بدزدند

و آتشی را ببینم که عاشق رقص شعله‌اش باشد!


می‌خواهم آنجا باشم؛

نه گذر دیر هنگام روزها و شب‌ها را ببینم،

نه امتداد فصل‌ها را!


من باشم و سرما،

تو باشی و گرما!


مقابل چشم‌هایم نشسته باشی

جانمان به هم نزدیک‌تر باشد،

آنوقت بی هیچ قید و شرطی،دنیا به ما بیاید.....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"اینجا بهشت من و بانوی من است،

لطفاً با وضو وارد شوید"می‌زار


/ 0 نظر / 32 بازدید