لیلاخ

از مجموعه‌ی جدید #لیــــــــــــــــــــلاخ


دلخوشم به داشتنت:


دلخوشم به داشتنت،

به اینکه؛

چشم‌هایت

از سرزمینی دلخواه بیایند

و مسیر بهشت از نگاه تو بگذرد!


دلخوشم به داشتنت،

به اینکه؛

لب‌هایت

آخرین بوسه‌ام را به کتاب‌های تاریخ ببرد،


دست‌هایت

روی صورتم خوابشان ببرد،


تو مهربان بشوی،


باد

عطر لطیفِ موهایت را

از گذرِ شاه‌توت‌ها،به خانه‌ام بیاورد!


دلخوشم به داشتنت،

به اینکه:

همه چیز روبه راه بشود،

فصل‌ها

منتظرِ آمدنت بمانند،

من تو را به شکوفه تعبیر کنم!


به اینکه پاهایت بیایند و بگویند:

آمده‌ایم که بمانیم،

و من بگویم؛

ناز دانه‌ی دل‌نازکِ دل من،

نگذار دوباره دلم به پاییز برسد.....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"اینجا بهشت من و بانوی من است،

لطفاً با وضو وارد شوید"

می‌زار


/ 0 نظر / 28 بازدید