لیلاخ

از مجموعه‌ی جدید #لیــــــــــــــــــــلاخ


با عشق صدایت می‌زنم:


چه حس خوبی‌ست

هربار که با عشق صدایت می‌زنم؛

بهار از راه برسد

شقایق‌ها جوانه بزنند،

آسمان برابرت زانو بزند

مهتاب روی لب‌هایت بنشیند،

نگاهت طعمِ عسل بدهد!


چه حس خوبی‌ست

هربار که با عشق صدایت می‌زنم؛

ابری در چشمانت نبارد

خاطره‌ای نگاهت را ندزدد،

دستی از موهایت نگذرد

بوی تنت را باد نبرد،

خنده از دهانت نیفتد

فردایی در دلت نلرزد!


چه حس خوبی‌ست

هربار که با عشق صدایت می‌زنم؛

از مرز خواب‌هایم بگذری

به دنیایم بیایی،

میان سینه‌ام بنشینی

کفاف تنهایی‌ام را بدهی،

صدایم بزنی،بگویی:

کنارت خوشبخت‌ترینم،

انگار که در آغوش انگورها خوابیده‌ باشم......

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"اینجا بهشت من و بانوی من است،

لطفاً با وضو وارد شوید"

می‌زار


/ 0 نظر / 95 بازدید