لیلاخ

از مجموعه‌ی جدید #لیــــــــــــــــــــلاخ


قرابت:


به لحظه‌ی رویش گل‌ها سوگند

و به چشم‌های نگرانِ نرگس، 

من

عشق را در آغوش تو یافته‌ام، 

آغوشت اِغواترم می‌کند!


من

عشق را در آغوش تو یافته‌ام

وعده‌ی دست‌هایت را به دست‌هایم داده‌ام،

وعده‌ی موهایت را به انگشتانم

تا میراث تمدنی هزارساله را لابه‌لایشان ببافم!


من

عشق را در آغوش تو یافته‌ام، 

به دلم وعده داده‌ام

هرشب در قرابتِ تنت،

گل‌های گردنبندت را سر بکشم

و هر صبح در تلاقی با نگاهت

چشم‌های صلح‌طلبم از حرارت نیفتد!


من

عشق را در آغوش تو یافته‌ام، 

شنیدنت را به لاله‌ی گوشم وعده داده‌ام

گفته‌ام؛

دلم به کوبشِ ضرب‌آهنگِ کفش‌های تو خوش است،

آمدنت دلم را آب می‌کند!


من

عشق را در آغوش تو یافته‌ام، 

به دلم وعده‌‌ی دوست داشتنت را داده‌ام....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"اینجا بهشت من و بانوی من است،

لطفاً با وضو وارد شوید"


می‌زار

/ 0 نظر / 72 بازدید